Nettisivut ja sovellukset

KOMPAN Suomi Oy:n nettisivut ovat uudistuneet.

KOMPAN Suo­mi Oy:n net­ti­si­vut ovat uu­dis­tu­neet. Käy kurk­kaa­mas­sa, mikä on muut­tu­nut! Li­sääm­me si­vus­tol­le si­säl­töä lähi­ai­koi­na.

Vuo­den 2013 KOMPAN-ku­vas­tot ovat saa­ta­va­na Appstoresta ja Goog­len PlayStoresta il­mai­si­na so­vel­luk­si­na, löy­dät ne haku­sa­nal­la Kompan. Myös ensi vuo­den ku­vas­tot tu­los­sa so­vel­luk­si­na mah­dol­li­sim­man pian.

Klik­kaa si­vuil­le!

KOMPAN Uu­tis­kir­jeMar­ras­kuu 20134.11.2013